satis@yorumticaret.com | +9 0216 415 17 17 YorumQrCode

Sıva Altı Ano Profili

  • İç cephe alanlarında uygulanacak sıvanın duvarda belli aralıklarla kullanılarak mastar çekilmelerinde yüzeylerin düzgün terazide olmasını sağlar.
Ölçüleri Yükseklik Kolideki Miktarı
25 mm x 2,5 metre 10 mm